Detalji projekta

Kompletan vizuelni identitet za prvi bosanski viski.
Dizajn ambalaže. Dizajn broshura.

error: Content is protected !! Fotografija je zaštićena autorskim pravima.